CS-Falcon s.r.o., Voderadská 10, 919 35, Hrnčiarovce nad Parnou
info@cs-falcon.sk   Servis - Diagnostika 0903 433 848    Výkopové práce / Dovoz-odvoz 0905 354 972

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Na základe nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 30.01.2018 s účinnosťou od 25.05.2018 CS-FALCON s.r.o. dodržiava stanovené pravidlá o spracovaní osobných údajov.
Na základe zákona o ochrane osobných údajov si máte právo kedykoľvek vyžiadať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, aktuálny stav, prípadne právo na aktualizáciu, vymazanie, alebo blokáciu Vašich osobných údajov.

V prípade akéhokoľvek zistenia, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v akomkoľvek rozpore s ochranou Vášho osobného / súkromného života, (prípadne sú dáta nepresné), máte právo požiadať CS-FALCON s.r.o. o následnú nápravu daných skutočností.

V prípade nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytnete / prípadne ste poskytli našej spoločnosti nás kontaktuje emailom na gdpr@cs-falcon.sk
Google Search Console
Webová lokalita cs-falcon.sk využíva službu Google Search Console len za účelom analýzy návštevnosti a rôznych iných štatistických údajov o návštevnosti web stránky cs-falcon.sk Pri využívaní tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje.
gdpr@cs-falcon.sk