CS-Falcon s.r.o., Voderadská 10, 919 35, Hrnčiarovce nad Parnou
info@cs-falcon.sk   Servis - Diagnostika 0903 433 848    Výkopové práce / Dovoz-odvoz 0905 354 972

Realizácie služieb v teréne


Vykládka, nakládka a osadenie Hydraulickou rukou

Zistite viac TU

vykládka - nakládka hydraulickou rukou

Prevoz materiálov

Stavebných budov, bazénov, paletový materiál, atypického materiálu, nákladka, výkladka hydraulickou rukou.
Max zdvih rukou 4,5 ton, max dosah 10,5m

Zistite viac TU

prevoz stavebných materiálov Trnava

Práce v ťažšie dostupných miestach

Zistite viac TU

práce v ťažšie dostupných miestach v Trnave

Odvoz strojov a
vrakov

Bezpečna preprava rôznych strojov, stavebnej techniky, minibágrov, UNC strojov, sústruhov, nakládka a vykládka je zabezpečená Hydraulickou rukou. Možnost odvozu, naloženie a vyloženie autovraku pomocou Hydraulickej ruky.

odvoz a dovoz strojov a vrakov trnava

Nákladka plus
odvoz sute, zeminy a stavebného materiálu

odvoz sute, zeminy a stavebného materiálu trnava

Dovoz materiálu menším autom

Dovoz sypkého materiálu a paliet menším autom na stavbu s menším prechodom.
Min. šírka prechodu 2,6m 3 stranné sklápanie + hydraulická ruka 6m. dosah

odvod a dovoz materiálu menším autom

Odvoz - dovoz sypkého materiálu
3 stranné sklápanie

3 stranné sklápanie, dovoz, odvoz kameniva, makadanu, piesku, hliny, stavebnej sute. Dovoz sypkého materiálu autom do 5 ton (3m kubické) a autom do 9,5 ton (6-m kubických)

odvoz a dovoz sypkého materiálu Trnava

Úpravy terénu

úpravy terénu trnava

Bager
Kopanie základov

trativody, prípojky...
veľkosti 40, 60, 90, svahovačka

kopanie základov bágrom

Kopanie v halách

kopanie v halách

Kopanie pivníc
odvoz zeminy,
búracie práce

kopanie pivníc, búracie práce trnava