CS-Falcon s.r.o., Voderadská 10, 919 35, Hrnčiarovce nad Parnou
info@cs-falcon.sk   Servis - Diagnostika 0903 433 848    Výkopové práce / Dovoz-odvoz 0905 354 972

O firme CS-FALCON, s.r.o.


História našej firmy, jej smerovanie a zhrnutie našich služieb

Firma CS-Falcon s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1991. Spoločnosť bola založená ako obchodná spoločnosť. Venovala sa od začiatku pôsobenia v oblasti dopravy a služieb. V roku 2007 sa spoločnosť transformovala a zmenila sídlo. Rozšírila komodity z veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti na dopravné služby a servisné práce. Špecializujeme sa na pozáručný servis nákladných a prípojných vozidiel, autobusov, ako aj osobných a úžitkových automobilov. Disponujeme diagnostikou nákladných a prípojných vozidiel značky JALTEST. Mažeme chybové kódy, kalibrujeme spojky, nulujeme servisné intervaly. Na osobné vozidlá používame diagnostiku DELPHI. V dopravnej činnosti sa naša spoločnosť člení na nákladnú vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu a na prepravu stavebného a sypkého materiálu ako aj výkopové prace traktor-bagrom.

viac o službách

Profesionalita, kvalita, dôveryhodnosť
rýchlosť dodania služieb

Pozrite si našú galériu, v ktorej nájdete naše kamióny, stroje a priestory servisných prác